אלוף עוזי מוסקוביץ'

אלוף עוזי מוסקוביץ'

ראש אגף התקשוב

צה"ל

הרצאות מפי אלוף עוזי מוסקוביץ':

דוברים נוספים באירוע DRP 2013

Open Accessibilty Menu